Notice: Undefined index: user_menu in /home/foodabar/public_html/fooda/fdbg.com/bedrock/web/app/uploads/cache/daa0b36e97e66e5d2db586f6c95aeb4ae7836ab0.php on line 12

Политика за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

Радваме се, че се интересувате от защитата на личните данни. В тази връзка, бихме

желали да Ви представим в лесно разбираем вид обобщение за нашите процедури за

защита на данните.

Нашата цел е да Ви осигурим едно невероятно клиентско изживяване, а също така и да

заслужим Вашето доверие, така че ние ще бъдем винаги прозрачни и честни с Вас. Вашето

доверие в нашите продукти и услуги е причината, която ни дава възможността да Ви осигурим това

невероятно клиентско изживяване. Благодарим Ви за Вашето съдействие.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме компанията Козисой ЕООД, но обикновено използваме само

името Foodabag в настоящата политика и навсякъде в настоящия уебсайт. Вие винаги можете да се свържете с нас по някой от следните начини:

Адрес на електронна поща: contacts@foodabag.com или на телефон 0878 871 458

Когато посещавате нашата интернет страница, при регистрация и подаване на поръчки,

Вие се съгласявате на условията на настоящата политика за защита на личните данни.

В качеството си на администратор на лични данни, ние определяме как да обработваме

Вашите лични данни, за какви цели и по какви начини. Независимо от това, че сме

задължени по закон да Ви запознаем с цялата информация, предоставена по-долу, ние го

правим и водени от разбирането, че нашите партньорски отношения с Вас трябва да бъдат

винаги искрени и честни.

Като администратор на лични данни, ние носим отговорността за това всички наши

дейности по обработка на данните да се извършват при спазване на законовите

изисквания, като в същото време може да се очаква такава обработка на Вашите лични

данни да бъде осъществявана.

Ако имате каквито и да е въпроси относно защитата на личните данни от Foodabag,

можете да се свържете и с нашето длъжностно лице по защита на данните по всяко едно

време, като изпратите електронно писмо до contacts@foodabag.com.

Ние оставаме Вашето звено за контакт при всякакви въпроси от Ваша страна относно

защитата на личните данни.

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ Е ВАШЕ ПРАВО И ВИЕ ИМАТЕ ИЗБОР

Като клиент, Вие имате избор относно това каква информация бихте желали да

споделите с нас. Разбира се, ние имаме нужда от някои данни за изпълнението на нашия

договор. Въпреки това, за тази цел не винаги е необходимо да ни предоставяте цялата

информация, която можете.

Вие можете да предприемете следните стъпки, за да предоставите по-малко информация

за себе си:

Бисквитки: Вие можете да инсталирате допълнителни разширения (add-ons) към своя

браузър, които да блокират ненужните бисквитки. По този начин, Вие няма да виждате

каквито и да е реклами, генерирани въз основа на Вашите интереси.

Реклама: Ако не желаете да получавате нашите електронни информационни бюлетини,

можете да се отпишете от тях по всяко време. В такъв случай, ние няма да може да Ви

пращаме нашите страхотни предложения.

Без споделяне на данни: Ако не желаете да споделяте каквато и да било информация с

нас, това би било жалко, защото така няма да може да Ви убедим колко добри са нашите

продукти.

ВИЕ СЪЩО ТАКА МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ВСЯКО ОТ СЛЕДНИТЕ ВАШИ ПРАВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ:

Право на достъп

Вие имате право да бъдете информирани какви данни съхраняваме за Вас и по какъв

начин обработваме тази информация.

Право на корекция

Ако забележите, че дадена съхранявана информация е неточна, Вие винаги можете да

поискате от нас да я коригираме.

Право на заличаване

По всяко време можете да поискате от нас да изтрием информацията, която съхраняваме

за Вас.

Право на ограничаване на обработването

Ако не желаете да изтриваме Вашите данни, а в същото време не желаете да ги

обработваме допълнително, можете да поискате от нас да ограничим обработването на

Вашите лични данни. В този случай, ние ще архивираме Вашата информация и ще я

възстановим в нашите работни системи, само ако заявите изрично това. Въпреки това,

през това време Вие няма да сте в състояние да ползвате нашите услуги, тъй като в

противен случай отново ще трябва да обработваме Вашите данни.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате от нас да предоставим данните, съхранявани за Вас, в

машинно-четим формат, на Вас или на друго отговорно лице. В този случай, ще

предоставим данните на Ваше разположение например във формат JSON или друг удобен за нас.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни

Вие можете да оттеглите своето съгласие или да направите възражение срещу по-

нататъшното обработване на Вашите лични данни по всяко време. Това също така

включва възраженията Ви срещу обработването, което ние извършваме без Вашето

съгласие, но основано на нашия законосъобразен интерес. Това е приложимо например при случаите за директния маркетинг. По всяко време Вие можете да отправите Вашите възражения и срещу по-нататъшното получаване на нашите информационни бюлетини.

Ако не сте съгласни с някои от целите на обработването на Вашите данни, извършвано на основание на нашия законосъобразен интерес, или желаете да отправите Вашите възражения, можете да го направите на базата на конкретната ситуация. Моля да напишете електронно писмо до contacts@foodabag.com. В този случай ние повторно ще разгледаме нашата дейност по обработването на личните Ви данни, като в резултат или

ще прекратим обработването им или ще Ви разясним причините, които налагат да продължим обработването им.

Автоматизирано вземане на решения

Ние също така можем да обработваме Вашите лични данни с използването на алгоритми за

опростяване на процесите. Разбира се, Вие имате правото да не бъдете обект на вземане на решения, основано единствено на автоматизираната обработка на данни. Ако считате, че Ви е бил отказан достъп по необоснован начин, Вие винаги можете да се свържете с нас на адрес contacts@foodabag.com. При тези обстоятелства, ние ще проверим въпроса специално и ще вземем решение за конкретния случай.

Право за подаване на жалба

Ако считате, че сме извършили нещо нередно с Вашите лични данни или по отношение на Вашите права, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган по всяко време.

Надзорният орган, отговарящ за нас, е:

Комисия за Защита на Личните Данни

Адрес: Бул. Цветан Лазаров 2

Пощенски код: 1592 София

Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

За да упражните Вашите права, Вие можете да се свържете с contacts@foodabag.com по всяко време.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

В представеното долу описание на нашите дейности по обработката на данните, ние говорим във всеки един от случаите за категории лични данни. Една категория включва няколко вида лични данни, които ние обикновено обработваме заедно за нашите цели. Личните данни са информация, която може да послужи за установяване на Вашата самоличност или да спомогне за идентификацията Ви. Като цяло, ние обработваме следните категории лични данни поради следните причини:

Персонална информация за връзка с клиента:

Име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, Вашите потребителски имена във всякакви социални медии

Основание:

Ако се свържете с нас, ние събираме тези данни, за да знаем с кого и за какво сме разговаряли, и за да можем да Ви бъдем в помощ по повода, за който се свързвате с нас.

Това също така се отнася и за случаите, когато оставяте коментари в нашите фен-страници в социалните медии. Ние може и да не извършваме съпоставяне на тези данни с данните на Вашия потребителски профил в нашата информационна платформа, но ние все пак можем да Ви идентифицираме чрез Вашия профил в социална медия.

Персонални данни за местоположението на клиента:

Адрес, Пощенски код, Град, Държава, Географска дължина, Географска ширина

Основание:

Тази информация ни е необходима, за да можем да доставим Вашите поръчки. Ние можем да генерираме географската дължина и ширина, за да можем да обработим Вашия адрес за доставка в другите ни свързани системи и не само, като например наше приложение , с

което да показваме Вашия адрес на нашите шофьори.

Профилна информация на клиента (основни данни):

Име, адрес на електронната поща, парола, телефонен номер, адрес за доставка,

интереси, демографски данни (възраст, адрес за доставка)

Основание:

Тази информация включва Вашите основни данни, от които задължително се нуждаем, за да можем да Ви предоставим нашите услуги. Без адрес на електронна поща / телефонен номер и парола, Вие не можете да си създадете профил. Заедно с Вашето име, тази информация образува Вашите основни данни. Вашата възраст може да ни е необходима, за да се уверим, че сте навършили пълнолетие.

Информация за устройството и данни за достъп:

Идентификационен номер на устройството, марка и модел на устройството, операционна система и съответната й версия, време на достъпа, конфигурация на потребителските настройки, информация за Интернет връзката (IP адрес).

Основание:

Тази информация може да се съхранява от нас при всяко Ваше влизане поради съображения от технически характер. Ние също така може да използваме част от тази информация за установяване на подозрително поведение на ранен етап и за предотвратяване на потенциални вреди.

Информация за поръчките на клиента:

История на поръчките, избрани физически обекти, фактури, идентификационни номера на поръчките, коментари по поръчките, информация за начина на плащане, адрес на доставка, успешно извършени поръчки и отменени поръчки.

Основание:

Всеки път, когато извършвате поръчка, информацията за това може да бъде добавяна към профила Ви. В този случай вие можете да преглеждате цялата тази информация във Вашия профил по всяко едно време предоставено от системите ни. Тази информация може да Ви даде представа за Вашите собствени интереси и минали поръчки. Ние също можем да използваме тези данни с цел подобряване на нашите услуги. В допълнение, ние можем да превърнем тази информация в анонимна при искане от Ваша страна за изтриване или когато Вашият профил се превърне в неактивен, за да може да продължим да използваме тази информация в анонимна форма за оптимизиране на нашите услуги.

Комуникационни данни на профила

Име, адрес на електронна поща, телефонен номер, идентификационен номер на

устройството.

Основание:

Ако желаете да получавате от нас информационен бюлетин, кратки съобщения на телефона (SMS) или известявания чрез мобилното приложение, ние може да се нуждаем от определена информация, за да Ви изпращаме тези съобщения. Вместо да се обръщаме към Вас с „Хей ти”, за нас е по-културно да се обръщаме към Вас с Вашето име. Тази категория лични данни се използва от нас за да можем също така да влезем във връзка с Вас, ако например даден продукт не може да бъде доставен и ние желаем да Ви предложим алтернативен продукт на негово място.

Платежна информация за клиента:

Начин на плащане, информация за кредитната карта.

Основание:

Тази информация може да ни е необходима, за да можем да проследяваме Вашите плащания и да ги отнесем към поръчките, които сте направили.

Информация за доставката:

Име, адрес за доставка, телефонен номер, идентификационен номер на заявката.

Основание:

В съответствие с принципа за минимизиране на информацията, ние можем да предоставяме на нашите шофьори и обекти единствено информацията, която им е необходима за да изготвят и доставят поръчката.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие със стриктните законови изисквания. Ние обръщаме особено внимание на факта, че всички принципи за обработването на лични данни се взимат под внимание.

Ние можем да отдаваме голямо значение и на прозрачността. Поради тази причина, ние можем да обработваме Вашите лични данни съобразно съгласно закона и ако Вие можете основателно да очаквате те да бъдат обработвани. Ако в хода на нашата преценка, ние стигнем до извода, че не съществуват основания да се очаква обработване на лични данни, то ние можем да го извършим евентуално след като получим Вашето изрично съгласие.

Създаване на профил, регистрация за еднократна идентификация, администриране на Вашия профил

За да можем да Ви предоставяме нашите услуги, обработването на Вашите лични данни е от съществено значение. Голяма част от данните се изпраща от Вас, а друга част се събира автоматично от нас, докато ползвате нашите платформи. Въпреки това, ние се стремим да поддържаме размера на тези данни, колкото се може по-малък. Вие можете да ни помогнете като споделяте с нас само необходимите данни за изпълнението на

нашите договорни задължения.

Създаване на профил

Когато създавате своя клиентски профил, от Вас ще бъде поискано да въведете своите основни данни. Това е абсолютно необходимо, тъй като ние не можем да създадем клиентски профил без тези данни. Адресът на Вашата електронна поща и Вашият телефонен номер са от особена важност, тъй като ние можем да използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в нашата система следващия път, когато искате да влезете в нея. Също така, бихме желали да Ви помолим да избирате Вашата парола внимателно. Не използвайте една и съща парола за няколко интернет страници. Вашата парола трябва да бъде с дължина от поне 10 знака, като съдържа минимум една малка

буква и една главна буква и/или един специален символ (!?#,%& и други) и една цифра.

Категории лични данни:

Данни за профила (основни данни)

Информация за устройството и данни за достъпа

Правни основания :

Чл. 6, ал. 1(b), Общ Регламент относно Защитата на Данните (ОРЗД), изпълнение на договор

Влизане в профила

Ако имате вече създаден клиентски профил, ще трябва да въведете Вашата електронна поща и парола, за да влезете в него. Ако установим нередности по време на регистрацията, като например въвеждане на погрешна парола няколко пъти, ние можем да предприемем съответните мерки, за да предотвратим потенциални вреди за Вас и за нас.

Категории лични данни:

Данни за профила (основни данни)

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (b) от ОРЗД, изпълнение на договор за регистрация;

Чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД, за мерките за безопасност

Регистрация за еднократна идентификация с Facebook

Ако притежавате профил във Facebook, можете да се регистрирате на нашата интернет страница, за да създадете клиентски профил или да се регистрирате с използването на разширителния модул (плъгин) "Facebook Connect" на социалната мрежа Facebook, която се управлява от корпорацията Facebook Inc., ул. Хакер 1, Менло Парк, Калифорния 94025, САЩ ("Facebook"), в рамките на така наречената технология за еднократна идентификация. Вие можете да разпознаете разширителните модули на социалната

мрежа "Facebook Connect" на нашата интернет страница по синия бутон с логото на

Facebook и надписа "Влез с (Log in with) Facebook" или "Свържи се с (Connect with)

Facebook" или "Влез с (Log in with) Facebook" или "Влез с (Sign in with) Facebook".

Ако заредите страница на нашия уебсайт, която съдържа такъв разширителен модул, Вашият браузър ще установи пряка връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на разширителния модул се прехвърля директно от Facebook на Вашия браузър и се интегрира в страницата. Чрез тази интеграция, Facebook получава информация, че браузърът Ви е заредил съответната страница от нашия уебсайт, дори и да нямате профил във Facebook или дори и да не сте влезли в него. Тази информация (включително и Вашия IP-адрес) се предава директно от Вашия браузър на сървъра на Facebook в САЩ и се съхранява там. Тези операции по обработване на личните данни се извършват в съответствие с чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД въз основа на законосъобразния интерес на Facebook за показването на персонализирани реклами на базата на поведението на потребителя в интернет.

Чрез използването на бутона "Facebook Connect" на нашия уебсайт, Вие също така можете да влезете в профила си или да се регистрирате на нашата интернет страница като ползвате потребителските си данни във Facebook. Само след предоставянето на Вашето изрично съгласие, в съответствие с чл. 6, ал. 1 (a) от ОРЗД, преди започването на процеса на регистрация, въз основа на съответното съобщение за размяната на данни с

Facebook, ние ще можем да получим общата и публично достъпна информация, съхранявана във Вашия профил при ползването на бутона "Facebook Connect" във Facebook, в зависимост от настройките за защита на личните Ви данни в социалната мрежа. Тази информация включва наименование на потребителския профил, име, снимка на профила, възраст и пол.

Желаем да Ви обърнем внимание, че след извършените промени в правилата и условията за защита на личните данни във Facebook, Вашите профилни снимки, потребителските профили на Вашите приятели и приятелски списък, също могат да бъдат прехвърлени, ако те са маркирани като "публична" информация в настройките Ви за личните данни във Facebook. Информацията, предоставена от Facebook, се съхранява и обработва за създаването на потребителски профил с необходимите данни, ако тя е публикувана от Вас във Facebook (звание, собствено име фамилно име, информация за адрес, държава, адрес на електронната поща, дата на раждане). Обратното също е в сила, като ние можем да прехвърляме данни (например информация за Вашето поведение в интернет) към Вашия профил във Facebook въз основа на предоставеното от Вас съгласие.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко едно време, като ни изпратите съобщение за това.

Facebook Inc., със седалище в САЩ, е сертифицирана по споразумението между ЕС и

САЩ за защита на личните данни "Щит за личните данни", което гарантира съответствие с нивото на защита на личните данни, приложимо в Европейския съюз.

Категории лични данни:

Данни за профила (основни данни)

Информация за връзка с клиента

Информация за профила във Facebook

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (a) от ОРЗД, Предоставяне на съгласие

Управление на Вашия профил

Вие можете да влезете във Вашия профил по всяко едно време и да промените личните си данни, като име, адрес на електронната поща или телефонен номер. Вие също така можете да разгледате и предишните си поръчки.

Категории лични данни:

Данни на профила, Информация за местоположението на клиента

Информация за поръчките на клиента

Информация за устройството и данни за достъп

Информация за поръчките на клиента

Комуникационни данни на клиента

Платежна информация за клиента

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (b) от ОРЗД, изпълнение на договор

Обработване на поръчките

След като веднъж сте се регистрирали успешно и сте решили да направите своята поръчка, ние ще запазим тази информация във Вашия профил и ще я обработваме допълнително, за да можете да ни изпратите своята поръчка. Когато ни изпращате своята поръчка, Вашите лични данни се прехвърлят към нашата информационна система, след което се прехвърлят към други системи за допълнителна обработка.

Категории лични данни:

Информация за връзка с клиента

Информация за местоположението на клиента

Информация за устройството и данни за достъп

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (b) от ОРЗД, изпълнение на договор

Буфериране

След като сте влезли в профила си и сте направили своя избор, продуктите ще бъдат запомнени във Вашия профил. Ако случайно затворите Вашия браузър или приложение, то след повторното му отваряне ще можете да продължите от последната точка във

Вашата поръчка. Тази последна информация е била съхранена като бисквитка.

Категории лични данни:

Данни за профила (основни данни)

Информация за устройството и данни за достъп

Информация за поръчките на клиента

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД, законосъобразен интерес

Законосъобразният ни интерес в случая е да Ви улесним максимално при извършването на поръчката, като Ви даваме възможността и удобството да продължите с поръчката си оттам, докъдето сте стигнали, при неволно затваряне на браузъра или приложението.

ДОСТАВКА

След като сте извършили поръчката, редица процеси започват работа във фонов режим, за да се гарантира бързата й доставка. Следните дейности по обработването на данните описват как и защо Вашите лични данни се обработват за съответните цели.

Предаване на информация на Шофьори и Обекти

Ние може да използваме различни шофьори за извършване на доставките. Това могат да бъдат постоянно наети служители, нещатни сътрудници или трети страни, които ни осигуряват шофьори въз основа на споразумение за обработване на данни при доставка на нашите поръчки. Във всеки един от тези случаи ние изпращаме Вашите лични данни до шофьорите, за да може поръчката да Ви бъде доставена бързо и персонализирано.

Категории лични данни:

Информация за доставката

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (b) от ОРЗД, изпълнение на договор

Телефонни обаждания от шофьори или обекти

Ако даден продукт, който сте избрали, не е на разположение за доставка или ако нашите шофьори не могат да Ви намерят на адреса за доставка, който сте предоставили, те получават инструкции от нас да се свържат с Вас по телефона, за бързо и лесно решаване на въпроса.

Категории лични данни:

Информация за доставката

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (b) от ОРЗД, изпълнение на договор относно телефонно обаждане от шофьора

Чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД, законосъобразен интерес при получаване на телефонно обаждане от обекта. Обектите нямат каквито и да е права върху Вашите лични данни и при каквито и да е обстоятелства нямат правото да ги ползват за свои собствени цели. Ако все пак получите телефонно обаждане от обект без Вашето предварително съгласие, моля да ни съобщите за това с електронно писмо до адрес contacts@foodabag.com

Запазване на начините за плащане

За да направим процеса на извършване на поръчка още по-удобен, Ви предлагаме да запазим в системата Вашия предпочитан начин за плащане. Това означава, че може да не Ви се налага да въвеждате подробните данни за плащането всеки път, когато изпращате поръчка. Запазването на тези данни в системата може да изисква Вашето предварително съгласие. Вие можете да запомните данните за начина на плащане чрез избиране на полето за даване на съгласие. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време в бъдеще като деактивирате полето за даване на съгласие или като ни уведомите за Вашето желание за това по електронна поща до адрес: contacts@foodabag.com

Категории лични данни:

Платежна информация за клиента

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (a) от ОРЗД, предоставяне на съгласие

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

Директен маркетинг

Информационен бюлетин

Ако сте ни предоставили адреса на Вашата електронна поща при покупката на продукти или услуги, ние си запазваме правото да Ви изпращаме регулярни предложения по електронната поща за продукти или услуги, подобни на тези, които вече сте закупили от нашия асортимент.

Съдържанието на нашите информационни бюлетини може да е изключително разнообразно, както и технологиите и критериите, които използваме, за оформлението им и за сегментирането на групите от клиенти. Например, дадена група от клиенти може да получава специален бюлетин с промоции на специални оферти от обектите, от които клиентите вече са поръчвали. Други бюлетини могат да наблягат на специални продукти, свързани с конкретен вкус.

Ние използваме различна информация от Вашата история на поръчките и адреси за

доставка.

Това представлява процес на изготвяне на профили, при който ние автоматично обработваме Вашите данни. Разделянето на отделните клиенти в различни сегменти може да има правно въздействие върху Вас или може да Ви повлияе по други начини, ако получавате определени информационни бюлетини и не сте включени в други маркетингови кампании.

Ако автоматизираното взимане на решения доведе до отрицателни резултати за Вас и Вие не се съгласни с това, можете да се свържете с нас на адрес contacts@foodabag.com.

В този случай, ние ще разгледаме Вашите обстоятелства специално, за да вземем решение по въпроса.

Категории лични данни:

Информация за връзка с клиента

Информация за местоположението на клиента

Информация за поръчките на клиента

Правни основания:

Обработване на лични данни в това отношение се извършва единствено на базата на законосъобразния интерес в персонализираната директна реклама, съгласно чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД. Ако първоначално сте възразили срещу използването на Вашата електронна поща за тази цел, ние няма да Ви изпратим електронно писмо. Вие имате право да възразите срещу използването на адреса на електронната Ви поща за гореупоменатите рекламни цели по всяко време, като това ще влезе в сила след уведомяването на отговорното лице, указано в началото. За тази цел, ще Ви бъдат начислени единствено

комуникационните разходи съгласно основните ценоразписи. При получаване на Вашето възражение, използването на адреса на Вашата електронна поща за рекламни цели ще бъде прекратено незабавно.

Нетна Промоционална Оценка

Ние постоянно работим за подобряването на нашите услуги. Конструктивната обратна връзка от Ваша страна е много важна за нас. Поради тази причина, понякога можем да Ви изпращаме клиентски проучвания, с които да Ви дадем възможност да споделите своето мнение. Ако не желаете да получавате клиентски проучвания, Вие можете да се отпишете от тях по всяко време. За всяко запитване за клиентско проучване, Вие можете

да изберете полето "отписване" под него и ние няма да Ви питаме за това отново.

Категории лични данни:

Комуникационни данни на клиента

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД, законосъобразен интерес.

Нашият законосъобразен интерес се състои в гореописаната цел.

Интернет маркетинг

Нашата услуга се основава на това да успеем да убедим нашите потенциални клиенти в това, че клиентското изживяване, което им предлагаме, е уникално, и че всяко посещение на нашата платформа си заслужава. За да достигнем до колкото се може повече потенциални клиенти, ние сме много активни в сферата на интернет-маркетинга. Също толкова важно за нас е и да спечелим доверието на потенциалните ни клиенти и да укрепим доверието на съществуващите клиенти. С тази цел, бихме желали да Ви представим нашите процеси по колкото се може по-прозрачен начин.

Реклама, насочена към целевите групи (таргетинг)

Като цяло, таргетингът означава включването и изключването на рекламни банери на интернет страниците, насочени към конкретните целеви групи. Целта е да се покажат банерите, които привличат най-много внимание, колкото се може по-насочено към индивидуалния потребител и потенциален клиент. Първо, ние определяме целевата група, и второ, ние поръчваме на нашите интернет-доставчици да показват нашите реклами на определената целева група. Ние не обработваме каквито и да е лични данни, тъй като те са първоначално представени като анонимни. За по-добро дефиниране на

целевата група, ние можем да сегментираме клиентите по видове и показваме различни реклами на различните интернет портали.

Повторно таргетиране

След като веднъж сте посетили интернет страницата ни, и например сте подготвили поръчка във Вашата виртуална количка за пазаруване, ние запазваме тази информация в бисквитките. Ако продължите с интернет-сърфирането в други страници, то нашите рекламни партньори могат да Ви напомнят от наше име, че все още не сте завършили поръчката си. Ние правим това, защото не искаме да изпуснете нещо полезно от нашите предложения. Вие можете да изключите повторното таргетиране чрез инсталирането на подходящи добавки към браузъра си. Също така, Вие можете редовно да изтривате бисквитките, съхранявани в браузъра, който използвате.

Категории лични данни:

Информация за връзка с клиента

Правни основания:

Чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД, законосъобразен интерес.

Нашият законосъобразен интерес се състои в гореописаната цел.

Бисквитки

За да направим посещението на нашия уебсайт/ползването на нашето приложение по-привлекателно и за да осигурим използването на определени функции, ние използваме така наречените бисквитки на различните страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затварянето му (така наречените

сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на вашето устройство и позволяват на нас или на нашия партньор да разпознае Вашия браузър при Вашето следващо посещение на страницата (постоянни бисквитки). Можете да нагласите браузъра си, така че той да Ви уведомява за настройките за бисквитки и да взимате решение дали да приемате всяка от тях поотделно или да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло. Ако не приемете бисквитките, това може да ограничи функционалността на нашата интернет страница/приложение.

Категории лични данни:

Правни основания:

Ако обработването се извършва с Вашето съгласие, правното основание е чл. 6, ал. 1 (a) от ОРЗД, а именно предоставеното от Вас съгласие. В противен случай, обработването се извършва въз основа на нашия законосъобразен интерес съгласно Чл. 6, ал. 1 (f) от ОРЗД. Нашият законосъобразен интерес се състои в гореописаната цел.

Ние във foodabag винаги се стремим да поставяме на първо място вас - нашите клиенти и партньори. Ако забележите някаква нередност, моля не се колебайте да се свържете с нас!