Notice: Undefined index: user_menu in /home/foodabar/public_html/fooda/fdbg.com/bedrock/web/app/uploads/cache/daa0b36e97e66e5d2db586f6c95aeb4ae7836ab0.php on line 12

Тези условия за ползване регулират използването на сайта на Foodabag разположен на интернет адрес http://foodabag.com и всички други сайтове, които са част от домейна намиращи се на интернет адреси като напр. http://partners.foodabag.com . Освен ако не е посочено друго, настоящите Условия са приложими за използването на и на мобилни приложения, притежавани или управлявани от Foodabag или управлявани от името на Foodabag (събирателно за „уебсайтовете“).

Моля, прочетете тези правила за ползване внимателно и със повишено внимание, преди да използвате уебсайтовете.

Съгласяване с условията

Използвайки уебсайтовете, Вие се съгласявате с тези правила и условия и Общата онлайн политика за поверителност на Foodabag (за посетители които са на или над осемнадесет години) или детската онлайн политика за поверителност на Foodabag (за посетители които са под осемнадесет (18) години) които са включени тук чрез позоваване. Всеки път когато използвате уебсайтовете, Вие автоматично се съгласявате с правилата за използване на сайта, който важат към момента в който използвате сайта. Ако не сте съгласни и не желаете да сте обвързани с условията за ползване на сайта (сайтовете), единственото решение е да не използвате уебсайта.

Профили

Може да се наложи да създадете профил и да зададете парола, за да можете да използвате определени функции на уебсайтовете. Вие се съгласявате да предоставяте, поддържате и актуализирате истинна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както се изисква в процесите на регистриране. Не можете да се представяте за друго физическо или юридическо лице, нито да представяте погрешно Вашата идентичност или принадлежност към друго физическо или юридическо лице, включително и да използвате потребителско име, парола или друга информация от профила на друг човек.

Вие изцяло носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и профила си. Също така, сте изцяло отговорни за всяка дейност, извършена от Вас или някой който използва профила Ви независимо дали вие сте предоставили достъп или е взет такъв непоискан от вас по трети начини. Приемате да пазите паролата си в тайна от други хора. Ако мислите, че профилът Ви е бил компрометиран или изложен на риск, незабавно се свържете с нас чрез и-мейл на: contacts@foodabag.com или изпратете съобщение до чата ни на живо във фейсбук. Вие се съгласявате да обезщетите и да не подлагате под отговорност Foodabag за загуби, отнасящи се за уебсайтовете или друга страна, в следствие на някой друг, който използва профила Ви в резултат на неуспеха Ви да защитите паролата си с разумна грижа за сигурност.

Анулиране

Имате правото да анулирате поръчката си до пет минути (5 минути) след като поръчката е постъпила на платформата на Foodabag. След това, вече ще е започнала обработката на вашата поръчка и следователно, сумата няма да може да бъде възстановена. За да няма съмнения, времевият период ще бъде оценен от това кога е осъществено обаждането към нашия отдел за обслужване на клиенти или кога е изпратено съобщението към нашия чат на живо. В случай, че става въпрос за поръчка която трябва да се плати в брой при доставка, поръчката Ви ще бъде доставена според инструкциите и парите трябва да бъдат дадени на доставчика. В случай, че даден клиент откаже да плати в брой на доставчика, Foodabag си запазва правото да ограничи бъдещите му плащания в брой.

Съдържание, публикувано от други потребители

Foodabag не носи отговорност и не одобрява, съдържание, създадено от други потребители, на уебсайтовете. При никакви обстоятелства, Foodabag не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са били причинени във връзка със всякакво съдържание, публикувано от трети страни на уебсайтовете. Ако установите злоупотреба със сайтовете от което и да е лице, моля, свържете се с нас на contacts@foodabag.com или изпратете съобщение до нашия чат на живо.

Ако се чувствате заплашени или мислите, че някой друг е в опасност, трябва незабавно да се свържете с местната правоохранителна служба или позвънете на телефон 112.

Дейности, забранени на уебсайтовете 

По-долу е представен частичен списък на видовете поведение, които са незаконни или забранени на уебсайтовете. Foodabag запазва правото си да разследва и предприема съответните подходящи правни действия спрямо всеки, който по усмотрение на Foodabag, се ангажира с някоя от забранените дейности. Забранените дейности включват – но не се ограничават до – следното:

– Използването на уебсайтовете за каквато и да е цел в нарушение на местни, общински или федерални закони и наредби;

– Публикуване на съдържание, нарушаващо правата върху интелектуалната собственост, правата за поверителност, правата за публичност, правата за търговска тайна или други права на която и да е страна;

– Публикуване на съдържание което е незаконно, нецензурно, клеветническо, заплашително, използвано за тормоз, злоупотребяващо, обидно, омразно или смущаващо за всяко друго лице или организация, определено от Foodabag по усмотрение или съгласно стандартите на местната общност;

– Публикуване на съдържание, което представлява кибер тормоз, определено от Foodabag по свое усмотрение;

– Публикуване на съдържание, което изобразява всякакво опасно, животозастрашаващо или по друг начин, рисково поведение;

– Публикуване на телефонни номера, улични адреси и фамилия на друго лице;

– Публикуване на URL адреси към външни уебсайтове или всякаква форма на HTML или програмен код;

– Публикуване на всичко което може да бъде „спам“, определено от Foodabag по свое усмотрение;

– Представяне за друго лице, публикувайки съдържание;

– Събиране, по един или друг начин, на информация за другите, включително и-мейл адреси, без тяхното изрично съгласие;

– Разрешаването на друго лице или организация да използва Вашата идентификация за публикуване или преглеждане на коментари;

– Тормоз, заплашване, преследване или оскърбление на който и да е човек;

– Ангажирането с каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства друго лице от използването на уебсайтовете, или което, по преценка на Foodabag, излага Foodabag или някой от клиентите и, нейни партньори или други страни на отговорност или всички от тях; или

– Насърчаване на други хора да се ангажират с всякакви забранени дейности, описани тук.

Foodabag си запазва правото – но не е задължена – да прави каквото и да е или всичко от изброените:

– Да разследва всяко твърдение, че каквото и да е съдържание, публикувано на уебсайтовете, не отговаря на настоящите условия за ползване и определя по свое усмотрение дали да премахне или да поиска премахването на съдържанието;

– Да премахва съдържание което е обидно, незаконно или подривно или по друг начин не отговаря на посочените условия за ползване;

– Да прекратява достъпа на потребител до уебсайтовете при нарушение на тези права на ползване;

– Да следи, редактира или разкрива каквото и да е съдържание на уебсайтовете; и

– Да редактира или трие каквото и да е съдържание публикувано на уебсайтовете, без значение дали то нарушава тези стандарти.

– Търговски марки и авторски права на Foodabag

Всички търговски марки, лога и сервизни марки, показани на уебсайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Foodabag и/или трети страни, които са разрешили или не тяхното ползване (общо наричани „Търговски марки“). Ако вие сте собственик на търговска марка, на която смятате че Foodabag нарушава каквито и да било нейни права, моля свържете се с Foodabag по най-бързия възможен начин за съдействие от страна на Foodabag за разрешаване на казуса.

Не можете, по какъвто и да е начин, да използвате, копирате, възпроизвеждате, публикувате, препращате, разпространявате или променяте тези търговски марки. Използването на търговските марки на Foodabag, в който и да е друг уебсайт, е строго забранено. Всички материали, съдържащи се в уебсайтовете, са с авторски права, освен когато изрично е отбелязано друго. Foodabag агресивно ще прилага правата си на интелектуална собственост в пълната степен на закона, включително и в търсенето на наказателно преследване. Foodabag нито гарантира, нито представя, че Вашето използване на материали, показани на уебсайтовете, няма да наруши правата на трети лица, които не са собственост на или не са свързани с Foodabag. Използването на материали от уебсайтовете е на Ваш собствен риск.

Хипервръзки

Уебсайтовете могат да съдържат хипервръзки към уебсайтове на трети страни. Foodabag не контролира или не одобрява тези уебсайтове на трети страни или всякакви стоки и услуги, продавани на тези уебсайтове. Някои от тези уебсайтове, може да съдържат материали, които са неприемливи, незаконни или неточни. Вие приемате и потвърждавате, че Foodabag не носи отговорност за съдържанието или други материали на тези уебсайтове на трети страни.

Приложимо право и разделност

Тези условия за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България, без оглед на стълкновителните норми. Вие изрично се съгласявате, че изключителната юрисдикция за всяка претенция или спор, съгласно условията за ползване и или използването на уебсайтовете, се съвещава в съдилищата в България, и освен това, Вие изрично се съгласявате да се подчинявате на личната юрисдикция на тези съдилища за съдебното разрешаване на такова твърдение или действие.

Ако някоя от разпоредбите на тези условия за ползване се окаже невалидна от съд, който има компетентна юрисдикция, недействителността на тази разпоредба няма да се отрази на валидността на останалите разпоредби в тези условия за ползване, които остават в пълната си ефективност и сила. Никакъв отказ от каквато и да е клауза в тези условия за ползване няма да се счита за нататъшно или продължаващо отказване от такава или всяка друга разпоредба. 

Плащания

Плащанията се обработват от електронна платформа за онлайн плащания и преводи на пари PayPal. Може да са приложими трансгранични допълнителни такси и други допълнителни начисления при превалутиране в зависимост от обменните курсове на валутите на банката издател на вашата банкова карта, с която извършвате плащанията във Foodabag. 

Крайният клиент може да избира между различни методи на плащане предоставени от платформите, които в момента са следните: кредитна и дебитна карти.

Платформата запазва правото си да предоставя други методи на плащане или да спре да предлага определени методи на плащане. Крайният клиент задължително избира метод на плащане когато осъществява поръчка. В случай, че крайният клиент избере метод на онлайн плащане, плащането може да бъде обработено от външен източник за обработване на плащания който кооперира с платформата. Данните на картите за бъдещи поръчки ще бъдат съхранявани от доставчика на платежни услуги, с условието, че крайният клиент избира съответното съхранение и с това дава съгласието си.

Гаранции

Уебсайтовете и съдържанието се предоставят на база „както е“. В максималната степен, разрешена от закона, Foodabag, нейното матерно предприятие, дъщерни дружества и филиали (организациите на Foodabag), и всеки от техните агенти, представители и доставчици на услуги се отказват от всички гаранции, изразени или подразбиращи се, законови или други, включително, но не ограничен до подразбиращи се гаранции за търгуемост, незачитане правата на трети лица и пригодност за определена цел. Приложимото право може да не разреши изключването на гаранции по подразбиране, така, че горното изключване може да не важи за Вас. Субектите на Foodabag, техните агенти, представители и доставчици на услуги не могат да гарантират и не гарантират, че: (а) Уебсайтовете ще бъдат надеждни, точни, пълни и своевременно актуализирани; (б) В уебсайтовете няма да присъстват човешки и компютърни грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания или загуби, включително загуба на данни; (в) всички файлове, достъпни за изтегляне от уебсайтовете няма да бъдат заразени с вируси, червеи, троянски коне или други кодове, които проявяват заразни или разрушителни свойства; (г) всяко съдържание което публикувате на уебсайтовете, ще остане на уебсайтовете или (д) функциите или услугите, извършвани на уебсайтовете, ще бъдат без прекъсвания или без грешки или, че ще бъдат отстранени дефектите в уебсайтовете. 

Ограничаване на отговорността

Организациите на Foodabag, техните агенти, представители и доставчици на услуги, носят цялата отговорност и ще уважат по всяко време преустановяването на използването на уебсайтовете. Организациите на Foodabag, техните агенти, представители и доставчици на услуги, не носят отговорност за каквито и да е непреки, специални, инцидентни, последващи, или образцови щети, произтичащи от използването  на уебсайтовете или свързани по какъвто и да е начин с използването на тези уебсайтове. Тези изключения за индиректни, специални, последващи и образцови щети включват, без ограничение вреди за загубени печалби, изгубени данни, загуба на репутация, спиране на работа, компютърна неизправност или повреда, или други търговски щети или загуби, дори ако организациите на Foodabag, техните агенти, представители и доставчици на услуги са уведомени за възможността това да се случи и независимо от правната или разумната теория, на която се основава претенцията. Тъй като, някои държави и юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за последващи или инцидентни вреди, в тези държави и юрисдикции, организациите на Foodabag, техните агенти, представители или доставчици на услуги, се ограничават до степента, разрешена от закона.

Прекратяване/Анулиране

Foodabag има правото да прекрати Вашият профил и достъп до уебсайтовете поради каквато и да е причина, включително, без ограничения, ако Foodabag, по свое собствено усмотрение, сметне Вашата употреба за неприемлива или в случай на нарушение от Вас на условията за ползване на уебсайтовете. Foodabag може, но не е задължена, да ви предупреди за преди прекратяването на използването на уебсайтовете. 

Ваучери и кодове за отстъпки

Освен ако не е посочено друго,

– ваучерите и кодовете за отстъпки са приложими само за поръчки от Foodabag, с изключение на таксите за доставка и контейнери за храна

– Валидни са само при онлайн плащане

– Foodabag запазва правото си да анулира поръчки и сметки, ако бъдат открити опити за измама

– Foodabag запазва правото си да спре който и да е ваучер или код за отстъпка без предизвестие

– Индивидуалните правила и условия се прилагат 

Свържи се с нас

Въпроси? Коментари? Моля, пратете ни и-мейл на contacts@foodabag.com

© 2020 Foodabag. All rights reserved.

Ние във foodabag винаги се стремим да поставяме на първо място вас - нашите клиенти и партньори. Ако забележите някаква нередност, моля не се колебайте да се свържете с нас!